Her graver vi

Maribo – Renovering af drikkevandsledninger, Hjulsporet

Ledningsrenovering Hjulsporet, Maribo

Hvorfor?

Renovering af ca. 265 meter ø200 støbejernsledning, der forsyner vandtårnet og samtidig fungerer som forsyningsledning på Hjulsporet. Ledningen renoveres pga. flere brud og forsynings forstyrrelser.

Med renoveringen formindskes driftsudgifter, og forsyningssikkerheden i Maribo forhøjes. Samtlige 11 stik på strækningen renoveres også.

Hvem er berørt?

Arbejder udføres i Hjulsporet nr. 10-18 samt 21-31, 4930 Maribo.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra primo september (opstart 4. september) til ultimo oktober 2023.

Adgangsforhold

Information om afspærringer: Ikke afklaret
Arbejdet kan medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på den strækning, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric - telefon 72301111.

Entreprenører

Ikke valgt endnu.

Opdateringer

Som planlagt har vi opstartet arbejdet d. 4. september på Hjulsporet i Maribo, fra C.E. Christiansensvej og mod vandtårnet.

Vær OBS på, at trafikken er ensrettet i retningen fra C.E. Christiansensvej til Hjulsporet nr. 6-17.

Nærmeste forestående arbejder er forsæt etablering af ny hovedledning til vandtårnet.

Vi arbejder på at have vand samtidigt på både den nye og gamle ledning, så vandafbrydelser bliver så kortvarige som overhoved muligt.

Alle forbruger vil selvfølgelig blive orienteret forud for de planlagte vandafbrydelser.

Vi afventer tilbud fra entreprenører.
Smedearbejdet udføres af Lolland Vand.
Kontakter: Zoran Maric, René Siedentopf, Henrik Strate og Ranny Sørensen.