Her graver vi

Nakskov – Byggemodning af Skolebakken til parcelhuse

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Der er mangel på parcelhusgrunde i Nakskov og kommunen ønsker at byggemodne et område op til det nuværende parcelhusområde på Skolebakken.

Hvem er berørt?

Der er ingen der er direkte berørt, men naboerne på Skolebakken 20 til 124 samt Skolebakken 13, 35, 37, 51, 53, 67 og 69 vil være nærmeste naboer til anlægsarbejdet.
Lolland Forsyning skal udføre kloak fra - og drikkevand til parceller.

Hvornår?

Arbejdet skal påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.

Adgangsforhold

Der burde ikke være udfordringer vedrørende adgangsforhold.

Hvem kan jeg kontakte?

Afdelingschef Peder - telefon 72 30 11 11.

Entreprenører

Arbejdet er udført af Troels Jørgensen A/S.

Opdateringer

Arbejdet er nu så fremskreden, at entreprenøren kan aflevere arbejdet, og dem der vil bygge i de smukke omgivelser, kan komme i gang.

Lolland Kommune har designet, hvordan området skal indrettes. Der er designet et smukt og rekreativt grønt område med veje, beplantning og matrikelgrænser.

Lolland Forsyning er nu i gang med at finde ud af, hvor regnvandet kan føres hen. Det er oftest den største ingeniørmæssige opgave ved en byggemodning. Det bliver først til en sø i området, hvor vandstrømmene udlignes, så der kan ske en kontrolleret afledning til vandløbssystemet. Søen skal indgå som et rekreativt element i byggemodningen.

Spildevandskloakkerne sluttes til det eksisterende system.
Drikkevandet sluttes til det eksisterende system.

Fjernvarme:
Det er aftalt med kommunens ledelse, at der skal reserveres et tracé til fjernvarme, som ikke kan bruges til andre forsyningsarter. Det er herefter kommunen, der skal sikre, at der ikke etableres andre ledninger, der hindrer formålet.

Det er vigtigt at henvende sig til Lolland Forsyning på e-mail: forsyning@lollandforsyning.dk, hvis man er interesseret i fjernvarme. Der etableres kun fjernvarmeledninger, hvis interessen er stor nok.