Her graver vi

Nakskov – Havebyen/ Rjukanvej, forprojekt til fjernelse af overløb

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

I Lolland Kommunes spildevandsplan, er der på baggrund af Naturstyrelsens kortlægning krævet at der skal ske tiltag ved flere overløb. Flere fjernes ved de store separat kloakeringsprojekter, mens nogle er nødt til at skulle dokumenteres med overvågningsudstyr og andre ved etablering af mindre bassiner.

Hvem er berørt?

De præcise steder hvor der skal ske en indsats, er endnu ikke udpeget, men der vil i området blive foretaget undersøgelser på afløbsledningerne omkring de markerede områder.

Hvornår?

Perioden for undersøgelserne vil strække sig over hele 2022.

Adgangsforhold

Der bør ikke være nogle gener.

Hvem kan jeg kontakte?

Driftsleder Brian - telefon 72 30 11 11.

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet nogen samarbejdspartner.