Her graver vi

Nakskov – Ombygning af Nakskov Vandværk, A. E. Hansensvej

Anlægsprojekt Nakskov Vandværk

Hvorfor?

Tidligere strukturanalyser har vurderet, at værket er udtjent. Men set i lyset af, at man står for at skulle reducere kapaciteten betragteligt på værket, konstateres det nu, at en modernisering kan gennemføres relativt enkelt ved at benytte en nyere anlagt tilbygning med moderne lukkede filtre. Endvidere konstateres det, at beholderanlæg ved Nakskov Vandværk er rigelige og i god stand (i det omfang man får lukket de ældste mindre beholdere).

Projektet omfatter kapacitetstilpasning af det nuværende Nakskov Vandværk, anvendelse af eksisterende relativt nye moderne lukkede filtre, etablering af ny lukket iltning, som samtidigt vil reducere kalkfældningen af vandet. Udover udskiftes nødgeneratoren, SRO-tavlen samt skyllevand- og skylleluftspumper.

Hvem er berørt?

Ingen borgere bliver berørt af arbejdet.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra medio august til ultimo november 2023.

Adgangsforhold

Arbejdet udføres på vandværkets område i Nakskov og vil ikke påvirke borgere i kommunen.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric - telefon 72301111.

Entreprenører

Fr. Dahlgaard A/S - telefon 59430230.