Her graver vi

Nakskov – Renovering af drikkevandsledninger, Ringvejen

Anlægsprojekt Ringvejen

Hvorfor?

To eksisterende ø200 eternitledninger i Ringvejen fra 1949 og en ældre ø80 støbejernsledning fra før 1940 renoveres samtidig med, at kloakledningerne separeres i 2023.
Begge ledninger samt anboringsbøjler og stophaner, der ligger i forhaverne, skal i stedet anlægges i vejarealet.
På eternitledningen, der fungerer som distributionsledning, er der tidligere etableret stik på, men disse skal, i forhold til forsyningssikkerheden, overflyttes på den nye forsyningsledning i vejen. Samtlige 39 stik renoveres også.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Ringvejen vil blive direkte berørt.

Hvornår?

Arbejdet udføres som en del af et fælles projekt, som også omfatter renovering af kloak- og fjernvarmeledninger.
Udførelsesperiode er medio april til primo december 2023.
Gældende for vandarbejdet: Arbejdet forventes udført i perioden september til oktober 2023.

Adgangsforhold

Vejen vil blive lukket helt eller delvist, og der vil blive etableret omkørsel, hvor der graves. Det vil derfor, i kortere eller længere perioder, ikke være muligt at komme til sin ejendom med bil. Der vil dog være adgang til sin ejendom gående.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran - telefon 72301111.

Entreprenører

Der er indgået aftale med MSE Entreprise A/S.