Her graver vi

Rødbyhavn – Byggemodning af Vestre Kaj til erhverv

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Der er mangel på erhvervsbyggegrunde i Rødbyhavn og kommunen ønsker at byggemodne området mellem eksisterende erhverv og diget.

Hvem er berørt?

Der burde ikke være berørte.

Hvornår?

Arbejdet skal påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.

Adgangsforhold

Der burde ikke være udfordringer vedrørende adgangsforhold.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektchef, Peder – telefon 72 30 11 11

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.

Opdateringer

Lolland Forsyning er i gang med at finde ud af, hvordan regnvandet kan føres væk fra parcellerne og vejene hen til havnebassinet.
I forbindelse med arbejdet ses på de tilstødende områder for at sikre, at de med tiden også kan klimasikres.

Spildevandskloakkerne sluttes til det eksisterende system.
Drikkevandet sluttes til det eksisterende system.