Her graver vi

Rødbyhavn – Ledningsrenovering Havnegade

Kort anlægsprojekt Rødbyhavn

Hvorfor?

Ledningerne i Havnegade er slidte og trænger derfor til en renovering.
Projektet er en fortsættelse af ledningsrenoveringsprojektet i Havnegade, Rødbyhavn 2021.
Ledningsrenoveringen bliver udført med strømpeforing. Der vil derfor kun være tale om opgravning i begrænset omfang.

Hvem er berørt?

Arbejdet berører beboere og andre med ærinde på Havnegade i Rødbyhavn.
Berørte strækninger er Havnegade fra:
Færgevej til Nygårdsvej samt Jernbanegade til Jønckvej.

Hvornår?

Medio februar til medio maj 2023.
Der vil være perioder, hvor entreprenøren ikke er på lokationen.

Adgangsforhold

Havnegade vil som udgangspunkt ikke blive spærret.
Trafikken vil dog, i begrænset omfang, blive generet af entreprenørens arbejde.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas Kjær - telefon 72301111.

Entreprenører

Per Aarsleff A/S

Opdateringer

Det er nu tid til det sidste arbejde i forbindelse med ledningsrenoveringen i Havnegade.
Som tidligere udmeldt, er det nødvendigt at udføre den sidste del ved opgravning.

Fra uge 42 påbegyndes opmærkning af de steder, hvor der skal ske opgravning. Opgravningerne vil efter planen starte i uge 43 og arbejdet vil være afsluttet senest i uge 51. Det meste af gravearbejdet vil foregå i fortovsareal, og enkelte steder graves der på tværs af Havnegade.

I dag starter sidste del af ledningsrenoveringen i Havnegade sammen med vores dygtige entreprenør.

Det er lykkedes at renovere en stor del af den gamle kloak uden at grave op og dermed mindske generne for vores kunder. Det er vi både glade for og stolte over.

For at renoveringen er endelig færdig, vil det være nødvendigt at grave nogle enkelte steder til sidst. Det skyldes, at de opgravningsfrie løsninger ikke kan klare de udfordringer, der er. Det gælder på hele Havnegade fra Syltholmsgade til Vestre Allé.

Når der skal graves op, vil der komme yderligere information.

Billede

Sidste etape med strømpeforing på Havnegade for 2023 bliver udført i uge 31 – sandsynligvis onsdag den 2. august.
Arbejdet udføres af Aarsleff, som også har udført den øvrige del.

Strækningen kan ses på dette kort.

Der vil, i løbet af efteråret 2023, blive foretaget en række opgravninger på Havnegade.
Årsagen til opgravningerne er, at det ikke har været muligt at udføre alt stikarbejdet ved hjælp af strømpeforing.

Nærmere tidsplan følger, når denne kendes.

Se information til beboere her.

Se tidsplanen for projektet her.