Her graver vi

Rødbyhavn – Ledningsrenovering Havnegade

Kort anlægsprojekt Rødbyhavn

Hvorfor?

Ledningerne i Havnegade er slidte og trænger derfor til en renovering.
Projektet er en fortsættelse af ledningsrenoveringsprojektet i Havnegade, Rødbyhavn 2021.
Ledningsrenoveringen bliver udført med strømpeforing. Der vil derfor kun være tale om opgravning i begrænset omfang.

Hvem er berørt?

Arbejdet berører beboere og andre med ærinde på Havnegade i Rødbyhavn.
Berørte strækninger er Havnegade fra:
Færgevej til Nygårdsvej samt Jernbanegade til Jønckvej.

Hvornår?

Medio februar til medio maj 2023.
Der vil være perioder, hvor entreprenøren ikke er på lokationen.

Adgangsforhold

Havnegade vil som udgangspunkt ikke blive spærret.
Trafikken vil dog, i begrænset omfang, blive generet af entreprenørens arbejde.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas Kjær - telefon 72301111.

Entreprenører

Per Aarsleff A/S

Opdateringer

Se information til beboere her.

Se tidsplanen for projektet her.