Her graver vi

Rødbyhavn – Udskiftning af ledning i Hagesvej og Syltholmsgade

Berørt vej i Rødbyhavn

Hvorfor?

I forbindelse med Lolland Forsyning A/S’ renoveringsplan for 2024 vil, den utidssvarende drikkevandsledning i Syltholmsgade og en del af Hagesvej (op til Hages hotel) blive udskiftet i perioden medio maj 2024 til november 2024.

Tidsplan er foreløbig og afhængig af arbejdsvilkår både hos Lolland Forsyning A/S og entreprenøren, samt udviklingen i samfundet som helhed.

Arbejdet opstartes i retningen fra Hagesvej (ved Hages hotel) til Havnegade.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme fra Syltholmsgade og en del af Hagesvej (op til Hages hotel) der modtager vand.

Hvornår?

Medio maj 2024 til november 2024.

Adgangsforhold

Arbejdsområdet vil som udgangspunkt ikke være spærret for ind- og udkørsel. Det vil, i videst muligt omfang, være muligt for beboerne at køre til og fra deres ejendomme.
Der vil blive etableret prioriterings kørsel på den strækning, der arbejdes på.

Gående adgang til beboelse vil altid være muligt.

Bus vil køre som normalt.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric, tlf. 72301111

Entreprenører

Højagergaard Entreprenør ApS – tlf. 54939360