Her graver vi

Ydø – Renovering af anboringsbøjler og stophaner i Følfodvej, Rødskræppevej, Humlevej, Mælkebøttevej og Skarntydevej

Ydø anlægsprojekt

Hvorfor?

Projektet omfatter renovering af utætte anboringsbøjler samt stophaner i Ydø pga. mange brud og forsyningsforstyrrelser. Dermed vil renoveringen forhøje forsyningssikkerheden og formindske driftsudgifterne.
Hovedledninger udskiftes ikke, hvilket reducerer renoveringsomkostningerne væsentlig.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme i sommerhusområdet ved Ydø på Følfodvej, Rødskræppevej, Humlevej, Mælkebøttevej og Skarntydevej.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra den 17. april til den 23. juni samt fra medio august til medio oktober 2023.

Adgangsforhold

Adgang med bil til ejendommene vil blive opretholdt gennem hele arbejdsperioden.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric - telefon 72301111.

Entreprenører

Ib Skude Petersen ApS - telefon 40151424.

Opdateringer

Arbejdet på Følfodvej, Rødskræppevej og Humlevej er afsluttet den 23. juni 2023.
Intet arbejde i perioden 24. juni – medio august.
Forventet opstart af arbejdet på Mælkebøttevej og Skarntydevej er medio august.