Nyheder » 10. februar 2021

Drikkevandsbidraget stopper pr. 31. december 2020 – Afgift af ledningsført vand ændres pr. 1. februar 2021

Glas med vand

Med udgangen af 2020 stoppede den lov, der pålagde vandforsyningerne at opkræve drikkevandsbidrag på kr. 0,19 pr. m³.

Folketinget har den 26. januar 2021 vedtaget et nyt lov forslag, hvoraf det fremgår, at afgift af ledningsført vand pr. 1. februar 2021 ændres fra kr. 6,18 pr. m³ til kr. 6,37 pr. m³.

Den lille stigning i afgift af ledningsført vand svarer til det tidligere opkrævede drikkevandsbidrag på kr. 0,19 pr. m³.

Denne ændring kommer særligt til at berører vores kunder, der modtager kvartalsvis aconto opkrævninger fra os, da acontoen for første kvartal 2021 kan virke lidt uoverskuelig.

For januar måned 2021 vil den samlede vandafgift for kunder i vores forsyningsområde således udgøre kr. 19,30 pr. m³, mens den fra 1. februar 2021 vil udgøre kr. 19,49 pr. m³.

Du skal altså som kunde betale kr. 0,19 pr. m³ mindre af dit vandforbrug i januar måned 2021.

Alle priser er ekskl. moms