636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Fibernet i Nakskov

Lolland Forsyning A/S har fået foretaget en analyse af markedssituationen for fibernet i Nakskov. Analysen er foretaget af firmaet Implement, der har et indgående kendskab til de markedsmæssige forhold på dette område i Danmark.

Notatet ”Vurdering af muligheder for fibernet i Nakskov” kan læses her:

I notatet konkluderes det blandt andet, at over 95 % af kunderne i Nakskov har mulighed for at få deres behov dækket i 2020 og yderligere 4 % har teknisk mulighed for at tilmelde sig kabeltv-nettet og herigennem få det produkt, som de ønsker.

Der er altså meget få kunder – omkring 1 % af adresserne – der ikke kan få dækket deres behov for internet i dag. Samtidig har alle husstande og erhvervsdrivende i forsyningsområdet adgang til mellem en og fire mobiloperatører, der kan levere en mobil internetforbindelse på 50Mbit/s (via 4G) i dag. I fremtiden bliver konkurrencen fra mobilt bredbånd endnu hårdere med den teknologiske udvikling og 5G.

Drift af fibernet er en kommerciel aktivitet, som Nakskov Elnet A/S ikke må beskæftige sig med. Nakskov Elnet A/S må udelukkende varetage bevillingspligtige aktiviteter, hvilket er drift af elnettet i forsyningsområdet Nakskov.