Nyheder » 15. juni 2022

Fratrædelse samt konstituering af direktør

Droneperspektiv af administrationsbygningen

Direktør Mette Obel Jepsen er pr. 7. juni 2022 fratrådt sin stilling i Lolland Forsyning efter gensidig aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen takker Mette for samarbejdet, der nu ophører, idet bestyrelsen har besluttet at søge efter en anden profil til direktørstillingen.

Søren Gertsen er i samme forbindelse udnævnt som konstitueret direktør.