Nyheder » 05. maj 2022

Har du styr på din kloak?

Kloakrør med rotte

Det er din pligt, som husejer, at vedligeholde din kloak. Dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god idé at tjekke din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem for at se, om den fungerer.

Rotter er ikke et problem så længe, de befinder sig nede i kloakken. Derfor behøver du heller ikke anmelde det til kommunen, hvis du ser rotter eller rotteekskrementer i din brønd. Først når de kommer op ad kloakken, skal vi bekæmpe dem.

For at undgå at rotterne kommer op ad brønden, kan du selv gøre forskellige ting:

  • Tjek om din faldstammeudluftning er sikret, da rotter ofte bruger den til at komme ud på taget og herefter ind på loftet.
  • Sørg for at tagnedløbet slutter tæt ved jorden, så rotten ikke kan bruge det til at komme op på taget.
  • Brug det store skyl, når du laver nr. to – så undgår du, at der ligger lækkert foder til rotten i dine rør.
  • Få installeret en rottespærre af en autoriseret kloakmester eller få sat rottestop på faldstammen af en VVS-installatør. Tal med fagpersonerne om, hvad der giver mening hos dig.

Derudover er det generelt en god idé at tjekke, om din forsikring dækker, hvis kloakken samt rør og brønd går i stykker.

Du kan læse mere om bl.a. rottebekæmpelse på miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/

For gode råd om kloak og afløb, se mere her: https://lollandforsyning.dk/spoergsmaal/gode-raad-kloak-og-afloeb/