Nyheder » 04. juli 2023

Hverken dyrere eller billigere end andre elnet

El ledning og stik

Baggrund for ændrede tariffer

For at imødekomme interessen for ændringer i tarifferne og konsekvensen heraf for den enkelte kunde, følger her en supplerende forklaring.

El-kunder betaler en elpris som består af flere delomkostninger. Nakskov Elnet driver og vedligeholder det lokale elnet, hvis omkostninger dækkes af den annoncerede tarifmodel.

Nakskov Elnets kunder er blevet opkrævet væsentligt mindre for transmission af el, end kunder på sammenlignelige net under energikrisen og frem til sommeren 2023. Selskabet har derfor ikke fået dækket de faktiske omkostninger, hvilket nødvendiggør den nuværende stigning for at opnå økonomisk balance.

De samlede omkostninger til transmission for 2023 vil være på niveau med de større aktører i markedet

I første halvdel af 2023, har det været betydeligt billigere at være kunde i Nakskov Elnet i forhold til andre net. Ligeledes vil det, med de nye anmeldte priser, forventeligt være dyrere at være kunde i Nakskov Elnet i en kortere periode.

For en ”standardkunde” er der marginal forskel på de årlige omkostninger. En beregningssammenligning måned for måned summeret over året, efterviser at de afholdte og de pt. anmeldte tariffer for året 2023 summeret giver en samlet prisforskel over året på under en procent.