Nyheder » 09. februar 2022

Information til fjernvarmekunderne i område Øst

Radiator og hænder

Lolland Varme har, sammen med REFA-MSK, fundet en løsning på udfordringerne med fremløbstemperaturen til varmeveksleren ved Maribo Varmeværk. Dette gør, at Lolland Varme fra den 9. februar 2022 får leveret varmen fra REFA-MSK.

Maribo Varmeværk varslede den 25. januar 2022 en betydelig prisstigning på 126 kr./MWh, svarende til en stigning på 40 % pr. den 9. februar 2022 med begrundelse i stigende priser på indkøb af træpiller. Varmekøbet fra REFA-MSK betyder, at Lolland Varme undgår at hæve varmepriserne for vores kunder i område øst.

Der pågår forhandlinger med REFA-MSK om en varmeleveringsaftale, der skal sikre, at Lolland Varmes kunder kan få leveret varme fra REFA-MSK til en omkostningsbestemt varmepris. Bestyrelsen for Lolland Varme A/S har fokus på, at Lolland Varmes kunder får den lavest mulige pris og kun er med til at afholde omkostninger der vedrører Lolland Varme A/S.

Energitilsynet er kommet med en afgørelse dateret den 4. februar 2022, der giver Lolland Kommune medhold i samtlige punkter, der er behandlet. Det er bl.a. slået fast, at Maribo Varmeværk ikke må producere grundlast, men kun spids- og reservelast. Vi håber derfor på, at ”varmekrigen” nærmer sig en afslutning.