Nyheder » 08. februar 2024

Lolland Forsyning udskifter løbende til fjernaflæste vandmålere

Hænder i vand

Lolland Forsyning er i fuld gang med at udskifte til fjernaflæste vandmålere, men der er et godt stykke vej endnu, før vi modtager daglige data fra alle vores kunder.

I løbet af 2024 vil antennenetværket blive udvidet således, at endnu flere kunder vil kunne følge deres forbrug online via ”Min Side” eller vores app Minforsyning.

De fjernaflæste målere bliver, i takt med at vi får udvidet antennenetværket, koblet til et it-system, der registrerer ændringer i vandforbruget og dermed kan sende to forskellige typer af advarsler via vores AlarmService.

SMS-varsling  
Til de kunder der har en fjernaflæst vandmåler og hvor husstanden ligger inden for antennenetværket, kan Lolland Forsyning nu sende to typer af alarmer. Det nye alarmsystem skal ses som en ekstra service til vores vandforbrugere, men der er ingen tvivl om, at det fortsat er forbrugerens eget ansvar at holde øje med sit forbrug, uanset om du er tilmeldt vores AlarmService eller ej.

Risiko for utæthed:
Hvis din vandmåler registrerer at der i over 24 timer ikke på noget tidspunkt er stilstand i vandforbruget (mere end 12,5 liter i timen), så vurderer systemet, at du nok ikke er i bad i så lang tid, men med stor sandsynlighed har en utæthed. Det kan være en dryppende hane, et løbende toilet – eller en skjult vandledning, der er blevet utæt.

I givet fald sender AlarmService dig en sms om, at der muligvis er noget der står og løber.

Risiko for brud:
Hvis der sker en stor stigning i dit vandforbrug over en halv time, vurderer systemet, at der er tale om et brud og sender dig en sms med advarsel om, at du har et vandbrud. Hvis du netop har vandet have eller fyldt børnenes badebassin, kan det også være det, som har udløst alarmen.

I givet fald sender AlarmService dig en sms om, at der muligvis er et brud.

Hvem modtager SMS-beskeden?
Sms-alarmen sendes som standart til det/de mobilnumre, som er registreret på adressen i de offentlige registre. Hvis du ønsker, at der skal udsendes besked til et andet nummer, beder vi dig kontakte os på forbrug@lollandforsyning.dk.

Hvis der ikke findes et muligt mobilnummer, kan du, som kunde, opleve at modtage varslingen på e-Boks Plus (app).

Gode råd hvis uheldet er ude