Nyheder » 02. juli 2021

Lolland Spildevand deltager i landsdækkende undersøgelser af covid-19 smitte

Spildevandsprøve

Renseanlægget Hunseby Strand er udvalgt til at deltage i et nyt nationalt projekt, der i alt omfatter 16 rensningsanlæg og fire pumpestationer.

Formålet er at spore covid-19 virus ved at foretage spildevandsanalyser, idet smittede med co­vid-19 udskiller virus sammen med afføringen, allerede inden der udvikles symptomer.

Hunseby Strand modtager spildevand fra cirka 25.000 borgere i Guldborg, Sakskøbing, Slemminge, Fjelde, Østerby, Krungerup, Maribo, Hillested, Holeby, Nørreballe, Stokkemarke, Abed, Keldernæs, Bandholm og Knuthenborg.

Forsø­get løber hele juli måned. Alle omkostninger til analyserne afholdes af staten.

Information vedr. spildevandsovervågning fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet:

Der foretages spildevandsovervågning for COVID-19 på dit lokale renseanlæg i perioden 1. juli til 1. august. Det betyder, at der dagligt tages prøver af spildevandet for at følge med i smitteudviklingen i lokalområdet. Spildevandsovervågningen ændrer intet ved din normale hverdag.

Spildevandet, der skal overvåges, kan stamme fra flere tusinde husstande, og det er ikke muligt at identificere enkelte personer, der evt. måtte være smittet. Spildevandsovervågningen kan således kun følge den generelle udbredelse af smitte i området.

Spildevandsselskaberne får dækket de udgifter, de må have i forbindelse med overvågningen af staten. Du som vandforbruger betaler således ikke for indsatsen over dine takster.

Overvågningen af spildevandet i dit lokalområde påvirker ikke de gældende anbefalinger om persontest og krav om coronapas. Du opfordres også stadig til at følge myndighedernes øvrige anbefalinger om smitteforebyggelse. Læs mere på coronasmitte.dk.

Du kan læse mere om projektet og se smitteudviklingen i dit lokalområde på covid19.ssi.dk.