636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Lolland Varmes kunder fanget i konflikt om varmelevering fra REFA-MSK

OPDATERING den 6. januar 2021:
Der er indgået aftale med Maribo Varmeværk om midlertidig varmeforsyning for kunder hos Lolland Varme A/S. Det betyder, at det ikke vil være nødvendigt at tage nødforsyningsanlægget i brug pr. fredag d. 8. januar 2021.

 

Status den 5. januar 2021:

Lolland Varme A/S har igangsat etablering af et nødforsyningsanlæg i industriområdet i Maribo for at sikre varmeforsyningen til de mere end 500 kunder i østområdet, der omfatter Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke.

Nødforsyningsanlægget sættes i drift fredag, den 8. januar 2021, da Maribo Varmeværk har nægtet at give adgang til, at Lolland Varme A/S fra denne dato kan få leveret varme fra REFA-MSK i Sakskøbing.

Omkostningerne til at etablere og drifte anlægget er betydelige, blandt andet fordi der skal anvendes fyringsolie som brændsel. Der vil blive rejst erstatningskrav for disse meromkostninger, så vi forsøger at undgå, at kunderne hos Lolland Varme A/S skal betale herfor.

Konflikten omkring varmelevering fra REFA-MSK har baggrund i, at REFA-MSK ikke kan fortsætte med at levere varme til en pris, der er lavere end omkostningerne til at producere varmen, hvorfor REFA-MSK har anmodet om en genforhandling af varmeleveringsaftalerne med varmeaftagerne Sakskøbing Fjernvarme, Maribo Varmeværk og Lolland Varme A/S.

Etablering af nødforsyningsanlæg i Maribo
(klik på billederne for at se i større format)