Nyheder » 14. juni 2024

Mod et grønnere Lolland

Onsdag den 12. juni vedtog bestyrelsen i Lolland Energi Holding den nye koncernstrategi for 2024-2027.

Anders B. Møller-Hansen, administrerende direktør udtaler:
”Energi- og forsyningssektoren gennemgår i disse år store forandringer. Nye teknologier åbner nye muligheder for effektiviseringer af driften, sektorkoblinger og samtænkning af de traditionelle forsyningsområder for vand og varme. Koncernen skal forny sig selv og sine løsninger over de kommende år. Fokus er på sammenhængende forsyningsløsninger i de nye vækstområder i kommunen, og vi skal herunder sikre effektiv transport af vedvarende energi, overskudsvarme og teknisk vand mellem industrierne. Tak til alle deltagere i det store arbejde med at definere den fremtidige retning for selskabet nu og fremover”.

Her er de vigtigste punkter for selskabets eksterne fokusområder de næste 4 år. Vi vil:

  • Udvide virksomhedens størrelse og kundeportefølje gennem et dybere og bredere engagement, samt ved at samarbejde om fælles opgaveløsning med eksempelvis andre forsyningsselskaber.
  • Tage en markant rolle i erhvervsudviklingen i regionen gennem et tæt samarbejde med kommunen, myndigheder, brancheorganisationer og industrier.
  • Understøtte kommunens strategiske indsatsområder (fyrtårne), bæredygtige investeringer og sektorkoblinger samt foretage investeringer i vedvarende energikilder som sol og vind.
  • Reducere koncernens klimaaftryk gennem grønne investeringer og sikring af et ansvarligt vand- og energikredsløb.

Tag et kig på https://www.koncernstrategi-lolland.dk for uddybende forklaringer til strategien eller pressemeddelelsen på https://lollandforsyning.dk/pressemeddelelse-ny-strategi-ruster-forsyningen-til-fremtiden.