Nyheder » 31. maj 2024

Nakskov Elnet A/S solgt til Andel: Investering i bæredygtighed

Medarbejder som arbejder med el

Salget af Nakskov Elnet A/S er nu godkendt af respektive instanser og det betyder, at Nakskov Elnet A/S pr. 1. juni 2024 overtages af Andel A/S.

Med overtagelsen vil nuværende netkunder fusioneres ind i Cerius. Som netkunde i Cerius og bosiddende i region Sjælland bliver man automatisk andelshaver og dermed medejer af Andel.  

Fremover er det nu ikke længere Nakskov Elnet A/S men derimod Andel koncernens selskaber, der understøtter borgerne med service og drift på el-nettet og måleren.  

Medarbejderne der understøttede Nakskov Elnet A/S er, i forbindelse med salget, virksomhedsoverdraget og vil i fremtiden være en del af vedligehold og drift af det samlede store net i andel-koncernen. 

Lolland Forsyning A/S vil fortsat være leverandør af stabil forsyning inden for vand og varme samt bortlede og rense spildevandet. Vi vil, med midlerne fra salget, tage ansvar og geninvestere i samfundet og miljøet. Midlerne kommer, ad den vej, vores kunder, naturen og lokalområdet til gode i form af jobs, bosætning og samlet et mere bæredygtigt Lolland.

Spørgsmål angående el-nettet bedes fremover rettet direkte til Andel A/S.