Nyheder » 07. marts 2024

Nyt lokalt samarbejde om grøn omstilling i Lolland Kommune

Med henblik på at afdække mulige synergier i forbindelse med parternes respektive produktioner, har Nordic Sugar A/S og Lolland Forsyning A/S indgået aftale om et samarbejde, der har til formål at afdække mulighederne for en bedre udnyttelse af kapaciteter og restprodukter som f.eks., men ikke begrænset til, overskudsvarme og spildevand.

Lovgivningen og afgifter har hidtil besværliggjort udnyttelse af virksomhedernes restvarme, men nu er regelsættet ændret, så det bliver muligt at få økonomi i at udnytte virksomhedernes overskudsvarme. Det kommer til at have stor betydning for, at vi kan understøtte kommunens klima- og energiplaner og nå klimamålene om 70 pct. reduktion af CO2-emissionerne frem mod 2030. Det er en enkelt, men meget vigtig, måde at bidrage til den grønne omstilling på – til gavn for forbrugerne, virksomhederne, samfundsøkonomien og klimaet.

Vand er en begrænset ressource, og med de kommende investeringer i bl.a. Stensø området, har vi en intention om at kunne levere renset spildevand til de meget vandkrævende virksomheder. Dette vil lette presset på vandindvindinger og samtidigt sikre, at der er vand til rådighed for de virksomheder, der arbejder med den grønne omstilling.

Vi gør dette, fordi vi tager ansvar for samfundet, skal være den aktive infrastruktur og forsyningssamarbejdspartner, der understøtter og fremmer bæredygtige løsninger til gavn for vores samfund og som er med til at skabe et bedre samfund og verden til næste generationer. Vi vil fremme bæredygtighed og grøn omstilling gennem gode løsninger. Gøre vores landsdel attraktiv at bo, leve og drive virksomhed i, og derfor vil vi, gennem samarbejder, fremme bedre løsninger, der kan skabes denne vej end hver for sig.

Allan Borreskov, fabriksdirektør i Nordic Sugar A/S
Anders Møller Hansen, administrerende direktør i Lolland Forsyning A/S