Nyheder » 08. marts 2023

Overskudsjord bortgives

Jordhotel den 26 September 2022

Vores jordhotel på Miljøvej 11, 4900 Nakskov er igen fyldt op med overskudsjord fra graveprojekter. Der er tale om 5.000 m3 klasse 1 jord (ren jord). Jorden er lerjord, som kan anvendes til f.eks. terrænregulering. Det er altså ikke muldjord og kan derfor ikke anvendes til bede eller lignende.

Jordflytning skal anmeldes til kommunen. Dette kan vi være behjælpelig med.

Hvis du er interesseret i at aftage jord i større mængder (ikke trailerportioner), kan du henvende dig på tlf. 7230 1111 og spørge efter Zoran, som administrerer vores jordhotel. Levering på Lolland og Falster er gratis, og jorden bortgives efter først-til-mølle princippet.