Nyheder » 03. august 2023

Overskudsjord holder omkostninger nede og bidrager til klimasikring

Jordhotel

I forbindelse med Lolland Forsynings anlægsprojekter, opgraves en del vejjord, som typisk ikke kan genbruges i de huller, der graves. Dette skyldes dels, at jordtypen afhænger af ledningsart samt anlægsmetoden, men også om den opgravede jord er genindbygningsegnet (har den rette bæreevne) eller ej.

Overskudsjorden transporteres og opbevares midlertidigt på Lolland Forsynings jordhotel, Miljøvej 11 i Nakskov, hvor der efterfølgende udtages jordanalyser. Analyserne bruges til at finde ud af, hvordan jorden skal håndteres.
Er der tale om forurenet jord (klasse 2, 3 og 4 jord), køres det til viderebehandling/håndtering hos RGS Nordic i Rødbyhavn.
Den rene jord (klasse 0 og 1 jord) opbevares midlertidig på jordhotellet og kan aftages efter myndighedens anvisninger.

Zoran Maric, Projektleder i Lolland Forsyning A/S, fortæller:
“Håndtering af jord koster mange penge, men vi går også ind for at spare, hvor man kan. Ved at vi selv håndterer den rene jord, der stammer fra de forskellige anlægsprojekter i forsyningsområdet og tilbyder gratis aftagning heraf, holder vi omkostningerne nede på de lokale projekter, som er med til både at klimasikre og forskønne vores område.

Den rene jord leveres f.eks. til landmanden, der vil udjævne lavninger på marken, til byggeentreprenører eller til de private grundejere, der vil udjævne grunde osv.

I år har vi igen været heldige at finde aftagere af vores overskudsjord. Vi har leveret ca. 9.000 ton overskudsjord til Det Lollandske Digelag. Derudover skal vi levere ca. 1.500 ton jord til reparation af diget ved Blæsenborg Odde på den nordlige Lolland. Hermed er vi med til at klimasikre diget samt de berørte områder.

I Lolland Forsyning glædes vi over, at vi, med vores jordhotel, kan bidrage til klimasikring af vores smukke område, samt spare forbrugere en del udgifter i forbindelse med anlægsarbejde.”