Nyheder » 13. juni 2024

Pressemeddelelse: Ny strategi ruster forsyningen til fremtiden

I går vedtog bestyrelsen i Lolland Energi Holding en ny koncernstrategi for forsyningen. Bestyrelsesformand Michael V. Knudsen præsenterede koncernens strategiske ambitioner med særligt fokus på de næste fire år. Han konstaterede, at koncernen står stærkt rustet til at opfylde ambitionerne på energi- og forsyningsområdet, hvor industriens grønne investeringer i Stensø og Rødbyhavn står øverst på dagsordenen.

”Energi- og forsyningssektoren gennemgår i disse år store forandringer. Nye teknologier åbner nye muligheder for effektiviseringer af driften og samtænkning af de traditionelle forsyningsområder for vand og varme. Det er f.eks. blevet muligt at anvende overskudsvarme, vedvarende energikilder og spildevand i varmeproduktionen eller som teknisk vand til kunder med et stort vandforbrug. De muligheder skal vi selvfølgelig udnytte”, siger bestyrelsesformand Michael V. Knudsen.

Hovedpunkter
De vigtigste punkter for koncernens eksterne fokus de næste 4 år er at:

  • Udvide virksomhedens størrelse og kundeportefølje gennem et dybere og bredere engagement, samt ved at samarbejde om fælles opgaveløsning med eksempelvis andre forsyningsselskaber.
  • Tage en markant rolle i erhvervsudviklingen i regionen gennem et tæt samarbejde med kommunen, myndigheder, brancheorganisationer og industrier.
  • Understøtte kommunens strategiske indsatsområder (fyrtårne), bæredygtige investeringer og sektorkoblinger samt foretage investeringer i vedvarende energikilder som sol og vind.
  • Reducere koncernens klimaaftryk gennem grønne investeringer og sikring af et ansvarligt vand- og energikredsløb.

”Vi ser frem til at realisere vores ambitiøse strategi og fortsætte vores bidrag til at understøtte erhvervsudviklingen, beskæftigelsen og den grønne omstilling på Lolland”, udtaler bestyrelsesformand Michael V. Knudsen.

Er du nysgerrig kan du finde uddybende forklaringer på strategien her https://www.koncernstrategi-lolland.dk.

Kontakt og information
Journalister og medier er velkomne til at kontakte administrerende direktør Anders B. Møller-Hansen på e-mail: amh@lollandforsyning.dk eller mobil 4090 6435, for uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview. Michael Vinfeldt Knudsen, bestyrelsesformand i Lolland Energi Holding A/S, kontaktes via administrationschef Danielle Lyager på e-mail: dl@lollandforsyning.dk eller mobil 4178 1042.