Nyheder » 20. december 2023

Prisudvikling i taksterne 2023-2024

Nyhedsbillede prisudvikling

Lolland Forsynings takster for 2024 er gode nyheder for kunderne, da en gennemsnitlig husstand indenfor vores kundekreds kan se frem til en samlet besparelse i forhold til 2023. 

Taksterne på vand og spildevand er underlagt vandsektorlovens regler om økonomiske rammer, og det betyder, at Lolland Forsyning i 2024 reducerer prisen på vand med knapt 7% og stort set fastholder den nuværende pris på håndtering af spildevand med en ændring på under 1%. 

Fjernvarmetaksterne forbliver uændrede. Danske varmeselskaber drives efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet, der betyder, at der skal være balance mellem den pris, det koster at producere fjernvarmen, og den pris, der opkræves for den.  ”Samlet set forventes taksterne at holde nuværende leje i det kommende år, hvilket giver stabilitet i forhold til omkostningerne for vores kunder” siger Anders B. Møller-Hansen, administrerende direktør i Lolland Forsyning, og fortsætter “dét at kunderne kender til de forventelige fremtidige omkostninger, er noget der betyder meget for os som forsyningsvirksomhed. I lyset af de generelle prisudviklinger i samfundet betyder stabiliteten i vores takster også, at forsyningsydelserne summeret set fylder mindre i husholdningsbudgettet.”

Se priserne for 2024 her.