Nyheder » 14. august 2019

Skybrudsråd, der virker!

Vandpyt

Bliver du ramt af skybrud, er her et par gode råd til, hvad du selv kan gøre for at mindske vandskader:

  • Luk alle vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet nemlig komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – f.eks. med en krydsfinerplade.
  • Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.
  • Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.
  • Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.
  • Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Er du uheldig, at din kælder bliver oversvømmet, skal du undgå berøring med vand i den oversvømmede kælder. Vandet kan være opblandet med spildevand fra toiletter m.v., og du har dermed risiko for at blive smittet med alvorlige sygsomme.

Gader og stræder kan ved skybrud også blive oversvømmet med spildevand, idet kloakdæksler i vejene kan blive skubbet af på grund af megen tryk nede i kloakken. Du skal derfor passe på, hvor du sætter fødderne og kører bil, især hvis vejen er dækket med vand, så du ikke kan se hullerne. Herudover skal du undgå berøring med vandet, da det kan indeholde bakterier, og du dermed har risiko for at blive smittet med alvorlige sygdomme.