Kundeservice

Hvad er afkøling?

Begrebet afkøling dækker over den temperaturforskel, der er mellem det varme fjernvarmevand, du får ind i din bolig, og det afkølede fjernvarmevand, du sender retur til varmeværket. Jo bedre din afkøling af fjernvarmevandet er, jo færre m³ fjernvarmevand sendes der rundt i din varmeinstallation, og dermed får du en mindre udgift til transportbidraget.

Når dit varmeanlæg er i orden og korrekt indstillet, bør din gennemsnitlige afkøling ligge omkring 30 °C, og gerne mere end 30 °C. Det afhænger selvfølgelig af, hvor langt væk du bor fra varmeværkerne.

En dårlig afkøling hos dig medfører at varmeværkerne skal sende en større mængde fjernvarmevand i rundt i fjernvarmesystemet eller hæve temperaturen. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet, din og varmeværkets økonomi.

Du kan forbedre din afkøling, hvis du bruger det varme vand i vandhanen og i radiatorerne med omtanke – Læs mere om en god afkøling i vores brochure “Få mere varme ud af fjernvarmen“.

Det er vigtigt at afkølingen er bedst om vinteren, hvor der løber store mængder fjernvarmevand igennem din fjernvarmeinstallation.

På din årsafregning kan du se din gennemsnitlige afkøling for det seneste år.

Er du nysgerrig på hvordan et varmeforbrug normalt fordeler sig over året, eller vil du gerne beregne din egen gennemsnitlige afkøling for en periode? Så se mere her.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Find svar på dit spørgsmål ved at bruge søgefeltet.

Generic filters
Search in title
Search in content