Kundeservice

Hvad skal bestyrelsen ellers sætte sig ind i?

Som bestyrelsesmedlem har du ansvaret for at sætte dig ind i de love og regler, som gælder for selskabets virksomhed. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal sætte sig ind i sager, som bestyrelsen behandler og dermed sikre sig den fornødne forståelse for de problemstillinger, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Den daglige ledelse skal bistå bestyrelsesmedlemmerne med at tilvejebringe de fornødne oplysninger mv., men hvert enkelt bestyrelsesmedlem har et selvstændigt ansvar for at sikre sig den nødvendige viden for at kunne fastsætte rammerne for selskabet og føre det krævede tilsyn. Du kan ikke frigøres for ansvar for selskabets eller andres tab som følge af bestyrelsens handlinger, alene fordi du ikke kender den lovgivning og de øvrige regler, som gælder for selskabet og dets virksomhed.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Find svar på dit spørgsmål ved at bruge søgefeltet.

Generic filters
Search in title
Search in content