Kundeservice

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen?

Bestyrelsen skal fastlægge de overordnede rammer for selskabets virksomhed, herunder selskabets strategi. Derudover har bestyrelsen en række tilsyns- og kontrolopgaver i forhold til den daglige ledelse.

Selskabets direktion står for den daglige drift af selskabet.

En af bestyrelsens væsentligste opgaver er at fungere som sparringspartner for den daglige ledelse, og derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse er tillidsfuldt og veltilrettelagt. Bestyrelsen skal give den daglige ledelse sparring og bidrage til at give den daglige ledelse de bedst mulige forudsætninger for at realisere beslutninger, som har stor betydning for selskabet.

Rollefordelingen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse er fastlagt i en direktionsinstruks eller som en del af bestyrelsens forretningsorden.

En anden vigtig opgave for bestyrelsen er at varetage de mere udviklingsorienterede opgaver. Bestyrelsen skal sikre, at der kommer fokus på udvikling af selskabet, f.eks. at selskabets virksomhed styrkes, og at selskabets position i forhold til en mulig fremtidig konsolidering i sektoren sikres.

Engagement og interesse i bestyrelsesarbejdet udgør grundstenen i en kvalificeret og værdifuld deltagelse i løsningen af de opgaver og udfordringer, som bestyrelsen møder.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Find svar på dit spørgsmål ved at bruge søgefeltet.

Generic filters
Search in title
Search in content