Kundeservice

Kan forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer blive erstatningsansvarlige?

Bestyrelsen har ansvaret for, at selskabet overholder vandsektorloven, selskabsloven og al anden lovgivning – f.eks. arbejdsmiljølovgivningen og de ansættelsesretlige regler. Et bestyrelsesmedlem kan blive pålagt et personligt erstatningsansvar, hvis medlemmet forsætligt eller uagtsomt påfører selskabet skade under udøvelsen af bestyrelseshvervet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis et bestyrelsesmedlem overtræder selskabets vedtægter eller lovgivningen, som gælder for selskabet, og derved påfører selskabet tab.

Den samlede bestyrelse er forpligtet til at sikre, at en beslutnings indhold ikke strider imod lovgivningen. I en sag, hvor der rejses tvivl om, hvorvidt bestyrelsen har levet op til sit ansvar, vil alle bestyrelsesmedlemmer blive vurderet på samme måde, også medarbejderrepræsentanterne. Det har som udgangspunkt ingen betydning, om nogle bestyrelsesmedlemmer har klart bedre forudsætninger for at vurdere konsekvenserne af en konkret beslutning end de øvrige.

Bestyrelsen har en stor opgave som den øverste ledelse for et vandselskab.

Bestyrelseshvervet i et vandselskab er en spændende opgave, som giver mulighed for at være med til at sætte dagsordenen i en branche, der har betydning for alles hverdag. Det er derfor også vigtigt, at bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer fokuserer på de relevante udfordringer og opgaver for selskabet, og at bestyrelsen hjælper den daglige ledelse med at finde frem til de bedste løsninger for selskabet.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Find svar på dit spørgsmål ved at bruge søgefeltet.

Generic filters
Search in title
Search in content