Nyheder » 18. maj 2022

Uændret serviceniveau for kunder med elektroniske vandmålere!

Vandsprøjt

Orientering om elektroniske vandmålere
Lolland Vand A/S udskifter løbende de gamle vandmålere til elektroniske vandmålere. De nye elektroniske vandmålere har en levetid på ca. 16 år. Hvis din vandmåler ikke allerede er elektronisk, kan du forvente, at den bliver udskiftet, når den er ca. 9 år gammel.

Du slipper for aflæsningskortet til nytår
Lolland Vand A/S aflæser de elektroniske vandmålere med en DriveBy løsning. Det vil sige, at vores montør kører forbi din adresse med en computer i bilen, som indhenter dataene.

De elektroniske vandmålere er forsynet med en lille sender, som sikrer, at dit forbrug kan aflæses, når vores montør kører forbi din adresse. Dermed undgår vi helt at ulejlige dig ved årsaflæsningen. Senderens udstråling og sendeeffekt er ganske ufarlig, og kan sammenlignes med andre apparater, som findes i de fleste husstande i dag f.eks. TV, fjernbetjeninger, PC’ere m.v.

Aflæsningerne vil blive lagt tilgængelig senest ultimo januar måned via ”Min side”.

Hold selv øje med dit forbrug
Det er til enhver tid dit ansvar, som ejer, at holde øje med egen installation, og det anbefales, at du selv følger dit forbrug ved at aflæse måleren ofte. Jævnlige tjek af dit forbrug sparer ærgrelser ved en ekstra regning.

Lolland Vand A/S overvåger ikke installationerne, og det kan ikke forventes, at vi automatisk kontakter kunder med uregelmæssigt forbrug. Hvis du oplever et øget forbrug eller andre problemer med din vandinstallation, anbefaler vi, at du kontakter en aut. VVS-installatør, der kan hjælpe dig med at spore problemet.

Vandmåler Skema