Nyheder » 23. august 2023

Væsentlig reduktion i tariffer venter Nakskov Elnets kunder

Elpære

Nakskov Elnet varsler nye tariffer pr. 1. januar 2024 for industri- og privatkunder idet opkrævningen af underdækningen forventes at forløbe planmæssigt. Tarifændringerne indebærer en væsentlig reduktion, forventeligt på 57,5 % for C kunder(alm. husstande og mindre erhverv) i 2024.

”Såfremt udviklingen i energipriserne holder nuværende niveau de kommende måneder og dermed forbliver lavere end det budgetterede, samt at forbruget ligger inden for normalen, kan det måske allerede blive muligt at nedjustere tarifferne i slutningen af 2023. Vi følger udviklingen nøje i de kommende måneder.” udtaler Økonomichef Jesper Kristensen.

”For en almindelig kunde vil behovet for el komme til at fylde mere i den samlede husholdning. Det gør, at Nakskov Elnet i fremtiden vil få en øget omsætning uden væsentlige øgede omkostninger, idet nettet i Nakskov er robust, dermed er en stor del af vejen bygget til at kunne understøtte den grønne omstilling. Det forventes derfor, at Nakskov Elnet vil kunne understøtte både den grønne omstilling og forbrugerne med konkurrencedygtige priser.” udtaler Michael Jacobsen, Elforsyningschef i Nakskov Elnet.

Nakskov Elnet forventes at være en central og vigtig spiller i den grønne omstilling, da det skaber muligheder for tiltrækning af virksomheder til Nakskov såvel som optimering og omstilling af de øvrige forsyningsarter.

”Vi ser ind i at udvikle Nakskov Elnet til en mere bæredygtig virksomhed, eventuelt via sektorkobling i samarbejder på tværs af forskellige forsyningsarter. Vi arbejder ad den vej med henblik på at sikre og fremme erhvervsvæksten i Nakskov-området ved at kunne tilbyde høj forsyningssikkerhed, rigelig kapacitet i nettet og rimelige priser” udtaler Anders B. Møller-Hansen, Administrerende direktør i Nakskov Elnet.