Her graver vi

Nakskov – Klimatilpasning Østre Allé, Fastings Allé og Bresemanns Allé

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Arbejdet er første af 4 etaper af kloaksepareringen i det nordøstlige Nakskov. Der udføres en etape pr. år, så hele projektet ikke afsluttes før 2025. Området afgrænses af Bresemanns Allé mod syd, Stormarks Allé mod nord, Løjtoftevej mod vest og skolevej mod øst. Ole Kirks Allé er separatkloakeret og der forventes ikke at skulle ske yderligere på Ole Kirks Allé.

Anlægsarbejdet starter op i forår 2022 på Fastings Allé øst og Bresemanns Allé.

Arbejdet er beskrevet i Lolland Kommunes klima- og spildevandsplan og Lolland Spildevand A/S er pålagt at udføre arbejdet.

Projekteringsarbejdet er startet op i 2021, hvor der er udført mange supplerende undersøgelser af det eksisterende ledningsanlæg og jordbundsforholdene.

Sideløbende med at Fastings Allé øst, og Bresemanns Allé separat kloakeres, skal der projekteres på næste års etape, så det sikres at det er nyeste viden arbejdet udføres efter.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Bresemanns Allé og Fastings Allé vil blive direkte berørt. Her ud over vil vejene omkring Bresemanns Allé og Fastings Allé blive indirekte berørt.

Hvornår?

Arbejdet udføres fra uge 17 og afsluttes i november 2022.
Se link under opdateringer for mere udførlig tidsplan.

Adgangsforhold

Under gravearbejdet vil berørte veje blive spærret for gennemkørsel.
De berørte veje er: Bresemanns Allé, Teglgårdvej og Fastings Allé.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas - telefon 72 30 11 11.
Spørgsmål vedrørende påbud og spildevandsplan er Lolland Kommune, 54 67 67 67.

Entreprenører

Projektet vil blive udført af entreprenørfirmaet Würtz Gruppen

Projektpræsentation

Opdateringer

Vi retter stabilgruset på Fastings Allé af for klargøring til asfalt onsdag d. 22. februar 2023.

Der vil blive udlagt asfalt på vejen fredag d. 24. februar 2023. Vi skal derfor minde beboere om, at biler skal være fjernet senest kl. 6.00 begge dage.

Grundet opbrydning af asfalt, regulering til asfalt, samt efterfølgende udlægning af asfalt, vil hele Bresemanns Alle, Teglgårdsvej og Fastings Allé være spærret for kørsel i perioden 16.01.2023 til 27.01.2023. Beboere vil derfor være nødsaget til at finde alternative parkerings muligheder.

Skulle vejret forhindre gennemførsel af asfaltarbejdet, vil lukning af vejen blive revideret.

Se den opdaterede tidsplan for projektet her.

Som frygtet er vejret desværre ikke som håbet, og asfaltering af Bresemanns Allé inden jul bliver desværre ikke udført.

Stabilgruset på vejen er for hård og det kan derfor ikke rettes af. Ydermere kan der ikke lægges asfalt, når der er frost.

Vejen klargøres, så den er åben til jul, og så bliver der lagt asfalt i det nye år.

Det er beklageligt, at udmeldingen kommer så sent, men der har været håb til det sidste om, at det kunne lykkedes at lægge asfalt på vejen inden jul.

Teglgårdsvej lukkes fra onsdag d. 23. november 2022 og frem til fredag d. 23. december 2022.

Grundet opbrydning af asfalt, regulering til asfalt, samt efterfølgende udlægning af asfalt, vil hele Bresemanns Allé være spærret for kørsel i perioden d. 14. december 2022 til d. 22. december 2022. Det vil i den periode være nødvendigt at finde alternative parkerings muligheder.

Skulle vejret være fuldstændig imod os med alt for høje minusgrader, vil det ikke være muligt at gennemføre asfaltarbejdet, og vi må revidere, hvornår vi lukker vejen.

Uagtet om asfalten er fuldstændig færdig, vil vejen være åben fra d. 23. december 2022, så alle kan komme i deres indkørsler til jul.

Vi beklager de gener, det måtte medføre, og håber på jeres forståelse, så vi kan komme i mål inden jul.

Rigtig glædelig jul og godt nytår – og tusind tak for jeres venlighed og forståelse under hele projektet.

Se den opdaterede tidsplan for projektet her.

De adresser på Bresemanns Allé, hvor der sættes kantsten, kan først forvente, at der kommer jernplader på til indkørsel dagen efter sætning.

Kantstene kan ikke tåle at blive kørt på samme dag, som de sættes.

Udkørsel fra Bresemanns Allé til Teglgårdsvej lukkes fra onsdag d. 23. november 2022 til fredag d. 9. december 2022, da der skal graves på tværs af vejen.

Teglgårdsvej spærres for gennemkørsel fra mandag d. 28. november 2022 til 9. december 2022.

Information til bilejere på Bresemanns Allé:

Udkørsel fra Bresemanns Allé til Teglgårdsvej spærres ifm. lukning af Teglgårdsvej, hvor der graves til forsyningsledninger.
Dette vil stå på fra mandag d. 28. november til fredag d. 9. december 2022.

Bilister bør i den forbindelse parkere på den anden side af transformerstationen (på hjørnet af Ringvejen og Teglgårdsvej), da færdsel vil være umuliggjort af anlægsarbejdet i området.

Info vedr. Reetableringsarbejder Bresemanns Alle:

Lollands forsyning påbegynder arbejdet med kantsten og fortov på Bresemanns Allé d.  31. oktober 2022.
Indkørslen til ejendommene vil være spærret indtil, arbejdet er fuldført.

Info vedr. kloak arbejde på Fasting Allé:

Arbejdet med forsyningsledninger på Fastings Allé påbegyndes d. 24/10-2022.

Følgende husnummer bliver berørt:
Fasting Allé 22, 24, 26, 28, 30 + 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Indkørsel til ejendommene vil være spærret indtil, at arbejdet er færdiggjort.

Opstart på Fastings Allé:

  • Vi påbegynder arbejdet med forsyningsledninger på Fastings Allé i uge 37.
  • Fræsning af vejbanen vil ske fredag d. 16. september 2022, og det betyder, at vi allerede fra onsdag d. 14. september 2022 må bede beboere på Fastings Allé om ikke at holde langs vejkanten.
  • Kloakarbejdet vil foregå fra mandag d. 19. september 2022 fra krydset Fastings Allé/Ole Kirks Allé.

Der graves spildevands- og regnvandsledninger ned fra Bresemanns Allé 28B og op mod Løjtoftevej. Arbejdet med at grave hovedledninger ned, forventes at blive færdig i uge 34. Enkelte stik bliver færdiggjort efterfølgende.

Planerne for det kommende arbejde:
I uge 35 påbegyndes gravearbejdet af hovedledninger for etape 3 på Bresemanns Allé nr. 30 – 53.

Grundet ferieafholdelse, vil der i uge 29 og 30 være mindre aktivitet på pladsen.
Der vil i perioden hovedsageligt blive udført udgravning til og lægning af nye stikledninger.

Vandledning inkl. stik, fra Bresemanns Allé 10 til Løjtoftevej omlægges.

Vandledningen ligger ovenpå eksisterende fællesledning og der er ikke plads til udskiftning
af afløbsledning.

Grundet ledningsforhold i vej og fortov lægges ny regnvandsstik i samme tracé som spildevandsstik. Der kan være tilfælde, hvor dette kan fraviges; eksempelvis hvis fremkommeligheden er svær (stor hæk, støttemur eller lignende).

Planerne for det kommende arbejde:
Der graves spildevands- og regnvandsledning fra Bresemanns Allé 28B og op mod Løjtoftevej.

Se billeder fra projektet

Byggepladsen indrettes fra den 19 april 2022 og er beliggende på hjørnet af Ole Kirks Allé og Ringvejen.

Der vil fra uge 17 blive opsat afspærring på Bresemanns Allé og opgravning påbegyndes.

Der vil herefter være spærret for gennemkørsel indtil gravearbejdet er udført.