Ofte stillede spørgsmål om kloakering

Separatkloakering

Arbejdet skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Har du modtaget et påbud om separatkloakering fra Lolland Kommune?
Se videoen, hvis du vil vide mere om, hvorfor det er vigtigt at lave separatkloakering.

Ja, som udgangspunkt bliver vejene retableret til samme standard.
Retableringen sker i samarbejde med Park & Vej, Lolland Kommune.

Dræn til spildevandsledninger

  • Du må ikke tilslutte dræn til spildevandsledninger.
  • Den kommunale myndighed kan dog give skriftlig dispensation til lyskasser, kælderskakte eller indskudsdræn.

Dræn til regnvandsledninger

  • Du må gerne tilslutte dræn til regnvandsledninger.
  • Der må kun tilsluttes omfangs- og indskudsdræn fra bolig. Det vil sige, at der ikke må tilsluttes dræn, der virker som permanent grundvandssænkning eller af dræning af grunden. Der må ligeledes ikke tilsluttes dræn fra marker og lignende.

Du skal kontakte os enten via tlf. 72 30 11 11 eller mail forsyning@lollandforsyning.dk.

Du skal rette henvendelse til Lolland Kommune, Teknik & Miljø enten på tlf. 54 67 67 67 eller mail spildevand@lolland.dk.

Det er alene Lolland Kommune, der kan give dispensation.
Uanset hvad vil der altid blive lagt et regnvandsstik ind til din ejendom.

Separering på ejendom er ikke sket ved projektstart
Du vil modtage et brev fra Lolland Kommune med påbud om udførelse af kloakeringsarbejdet.

Separering på ejendom er sket inden projektstart
Er der på et tidligere tidspunkt sket separering på ejendommen, og er du i besiddelse af dokumentation herom fra autoriseret kloakmester (godkendt af Lolland Kommune), kan der ske tilslutning med det samme, når vi graver foran din ejendom. Det kan være en billigere og bedre løsning for dig.

Som udgangspunkt lægges kloakledninger i vejene.
Men det kan være nødvendigt at placere enkelte ledninger på privat grund. Dette sker efter aftale med grundejeren, der vil modtage erstatning efter gældende regler.

Trafikale forhold og renovation

Ja, du kan altid komme gående til og fra din ejendom.
Der kan dog i perioder være spærret for kørende trafik. Dette vil entreprenøren informere dig om – så hold øje med din postkasse!

I så fald kan du desværre være nødsaget til at finde alternativ parkering i nabolaget.

  • Entreprenøren laver aftale med renovationsfirmaet om tømning af renovationsbeholdere.
  • Renovationsbeholderne skal være tilgængelige fra fortov/indkørsel. Hvis ikke de er det, skal du selv sørge for at køre dem frem på tømningsdagen.
  • Det kan være en god idé at sætte/skrive husnummer på låget af renovationsbeholderen.

Ja, altid!
Der laves altid aftaler med Beredskabet.

Busruter kan i perioder blive omlagt.
Information vil blive ophængt ved det ordinære stoppested.

Økonomi ved kloakering

Nej.

Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du i år kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Nej, men der er særlige regler for pensionister. Kontakt Borgerservice i Lolland Kommune.

Det gør du som grundejer.