Nakskov Elnet A/S

Nakskov Elnet er netselskab for det meste af Nakskov by. Det betyder at vi drifter og vedligeholder elnettet som forsyner ejendomme i Nakskov med strøm. Nakskov Elnet varetager ikke kundeforhold idet alle elkunder vælger deres egen elleverandør.

FORSYNINGSOMRÅDE

Nakskov Elnet forsyner omkring 8.500 husstande. Forsyningsområdet udgør det meste af Nakskov by.
Vi leverer i alt cirka 80 millioner kWh om året.

Ved strømsvigt m.m.

Nakskov Elnet er et netselskab og har som udgangspunkt ikke kontakten med dig som kunde.

I tilfælde af strømsvigt skal du derfor kontakte din elleverandør.

Standard måler

Gammel måler med tekstbobler

ny generation af elmålere

Med den nye elmåler er du fri for selv at skulle aflæse dit forbrug. Det klarer den selv, og via elnettet sender den automatisk oplysninger om elforbruget til Nakskov Elnet – døgnet rundt og året rundt.

Knap 1 – Visninger af forbrug
Knap 1 er beregnet til at skrifte mellem forskellige visninger. De visninger du kan skifte mellem er samlet forbrug og aktuelt forbrug (øjebliks værdi).

Knap 2 – Aktivering af måler
Knap 2 bruges til at koble din strøm til. Hvis din måler har været afbrudt og skal tilsluttes igen skal du aktivere måleren.
Når lampen lyser blåt konstant, kan måleren aktiveres ved at trykke på knap 2, som er vist på billedet.
Vær opmærksom på, at måleren giver et lille “smæld” når du slipper knappen igen.