Din kloak

20.000 ejendomme i vores forsyningsområde er sluttet til offentlig kloak. Af dem er ca. 40 % kloakeret med separatsystem, det vil sige én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Ca. 60 % er kloakeret med fællessystem, det vil sige samme ledning til både regn- og spildevand. 5.300 ejendomme er ikke sluttet til offentlig kloak.

Forsyningsområde

Lolland Spildevand renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtegener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer. I vores forsyningsområde findes der over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger.

I vores forsyningsområde findes:

  • Over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger
  • 32 renseanlæg
  • 8 bassiner
  • Ca. 1.100 pumpestationer, heraf ca. 400 transportpumpestationer
  • 6 vakuumpumpestationer
  • 619 udløb

Dit ansvar

Når du ejer et hus, er du også ejer af alle kloakledninger på din grund. Derfor er det dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Du skal være opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at spule kloakken forebyggende – det kan skade kloakken.

Vores ansvar

Lolland Spildevand ejer hovedkloaksystemet og har ansvaret for at vedligeholde det. Herudover har vi ansvaret for stikledninger frem til skel.

Vores opgave er at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra din private ejendom. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn.

Fælles private spildevandsanlæg

I områder med fælles private spildevandsanlæg er det grundejerne, der i fællesskab ejer, driver og vedligeholder hovedkloakken og stikledningerne.

Undtagelse

Der kan være ejendomme, som er omfattet af landvæsenskommissionskendelse, der angiver noget andet, eller der kan findes en tinglysning på ejendommen.