Renseanlæg

Lolland Spildevands 3 største renseanlæg er Nakskov Renseanlæg, Rødbyhavn Renseanlæg og Renseanlægget Hunseby Strand.

Nakskov Renseanlæg

Første del af Nakskov Renseanlæg blev opført i 1972 og er løbende blevet ud- og ombygget. En større udbygning med større procestanke fandt sted i 1992, og i 2003 blev der igen foretaget en stor ud- og ombygning.

Nakskov Renseanlæg behandler årligt ca. 2.300.000 m³ spildevand, der ledes ud i Langelandsbæltet.

Nakskov Renseanlæg
Miljøvej 9
4900 Nakskov

Rødbyhavn Renseanlæg

Rødbyhavn Renseanlæg blev opført i 1976 og ombygget i 1992. I forbindelse med klargøring af Femern-byggeriet er der i 2014 sket en ombygning og optimering af renseanlægget.

Rødbyhavn Renseanlæg behandler årligt ca. 950.000 m³ spildevand, der ledes ud i Østersøen.

Rødbyhavn Renseanlægs opland er Rødby, Rødbyhavn, Lalandia og Bredfjeld.

Rødbyhavn Renseanlæg
Gl. Badevej 8
4970 Rødby

Renseanlægget Hunseby Strand

Renseanlægget Hunseby Strand blev opført i 1977. I 2003 blev det optimeret til online styring og i 2019 blev renseanlægget renoveret og ombygget.

Renseanlægget behandler årligt ca. 2.800.000 m³ spildevand, der ledes ud i Smålandsfarvandet.

Renseanlæggets opland er Guldborg, Sakskøbing, Slemminge, Fjelde, Østerby, Krungerup, Maribo, Hillested, Holeby, Nørreballe, Stokkemarke, Abed, Keldernæs, Bandholm samt Knuthenborg.

Renseanlægget Hunseby Strand
Hunseby Strandvej 52
4930 Maribo