Tilslutning til kloak

20.000 ejendomme i vores forsyningsområde er sluttet til offentlig kloak. Af dem er ca. 40 % kloakeret med separatsystem, det vil sige én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Ca. 60 % er kloakeret med fællessystem, det vil sige samme ledning til både regn- og spildevand. 5.300 ejendomme er ikke sluttet til offentlig kloak.

Spildevandsplan

Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb og søer ikke er så god, som den burde være. Samtidig er der mange gamle renseanlæg og ikke-kloakerede ejendomme i Lolland Kommune. Det er derfor nødvendigt at gøre en indsats for at forbedre spildevandsrensningen i Lolland Kommune.

For at forbedre spildevandsrensningen findes der på Lolland Kommunes hjemmeside www.lolland.dk en godkendt spildevandsplan.

Det er Lolland Kommune, som vedtager og håndhæver spildevandsplanen. Mens det er Lolland Spildevand, der udfører anlægsarbejderne på spildevandsnettet.