Dit vand

Vi sørger for, at der kommer rent vand frem til din bolig. Vi henter vandet i undergrunden og renser det på et af vores vandværker, inden vi pumper det ud til dig.

FORSYNINGSOMRÅDE

Vi forsyner ca. 15.800 husstande i Lolland Kommune med frisk drikkevand. Det gør vi ved at levere ca. 1,7 millioner m³ vand om året til vores kunder, hvilket er omkring 2/3 af den samlede drikkevandsmængde i Lolland Kommune – den resterende mængde leveres fra private vandværker.

Vores vigtigste opgave er at drive og vedligeholde vandboringer og vandværker.

Vi overvåger alle vores vandværker og ledningsnet 24 timer i døgnet via vores SRO-system (SRO står for Styring, Regulering og Overvågning). Systemet sender ved driftsfejl en alarm til vores driftspersonale, der hurtigt og let kan se, hvor fejlen er.

Fra SRO-systemet kan vi overvåge alle vores vandværker og ledningsnet centralt, så vi opretholder en stabil og sikker drift. Ud over den centrale overvågning tilser vi jævnligt alle vores vandværker og sikrer, at alt er, som det skal være.

Lolland Vand betragtes som en fødevarevirksomhed, derfor er renholdelse og hygiejne en høj prioritet i vores hverdag. For at arbejde på et af vores vandværker eller med vandledninger, er der derfor krav om hygiejnekursus samt DDS-kursus (DDS står for Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed).

Forsyningssikkerhed

Alle vores ledningsnet er forbundet, hvilket øger forsyningssikkerheden. Hvis der sker nedbrud eller lign. ét sted, kan andre dele af ledningsnettet aflaste, imens nedbruddet udbedres.

Skulle der opstå en forurening på et af vores vandværker, kan vi montere et UV-anlæg.

Alle vores vandværker er forsynet med en nødgenerator, der ved strømsvigt gør det muligt at opretholde vandforsyningen i en periode. Vandtårnet i Maribo kan også bruges til opretholdelse af forsyningssikkerheden.

Ledningsnettet

Vores ca. 800 km lange ledningsnet består af både støbejernsrør, jernrør, eternitrør, PVC-rør og PE-rør.

Ledningsnettet er sektioneret, det betyder, at vi let kan finde brud på vandledninger og dermed hurtigere få udbedret skaden, så vi undgår vandspild. Sker der brud på en vandledning, tager vores driftspersonale sig af det.

Ledningsnettet inklusiv ventiler og sektionsbrønde bliver løbende serviceret og vedligeholdt. Vi anvender de nyeste rørtyper og materialer, som er anerkendt af branchen.
Alle renoveringer og nye anlæg bliver nøje opmålt, så man altid ved hvor og hvad, der ligger i jorden.

Boringer

Vi har 32 vandboringer inklusive 3 nye boringer, der er etableret i forbindelse med Femern-projektet. Vandboringerne har en dybde på 40-60 meter, der hver er i stand til at levere 5-20 m³ i timen.

Indvindingen af grundvand sker over hele døgnet, så miljøet belastes mindst muligt. Samtidig er det også økonomisk den bedste måde at indvinde grundvand på.

VANDETS KVALITET

Vand er en vigtig og livsnødvendig ressource, som vi dagligt drikker et par liter af. Det er derfor vigtigt, at drikkevandet både er rent og friskt.

Vi stiller store krav til vandets kvalitet og foretager derfor løbende kontrol af drikkevandet, både på vores 4 vandværker og i vores ledningsnet. Drikkevandet bliver testet for bakterier og mange miljøfremmede stoffer for at sikre, at det overholder gældende krav. Vi har derfor vished for, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden skadelige miljøpåvirkninger.