Fjernvarmedeklarationer

Al varme produceret i Lolland Varme er 100% CO2 neutral vedvarende energi.

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering.

Al varme produceret i Lolland Varme er 100% CO2 neutral vedvarende energi. Du kan læse mere om vores varmeproduktion i nedenstående deklarationer.