Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 15°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 2 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 28 graddage (22-15-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

Måned2018201920202021Normal år
Januar428,5460,1354,2489,2519
Februar482,5337,9346,8455,8486
Marts504,9342,4362,4380,4444
April222,4232,5243,5306,3311
Maj48,7173,1171,4174,0154
Juni6,59,221,48,2 58
Juli017,736,522
August11,96,39,820,9 18
September64,284,464,0 91
Oktober188,2210,0179,7 207
November312,4303,1265,4 341
December383,6367,2378,0 461
Total2.6542.543,92.433,1 3.112

Kilde: DMI