Skal du grave?

Hvis du som privat person eller virksomhed skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du bestille oplysninger om ledningsnettet senest 10 dage før, at du begynder gravearbejdet.

Privat person

Søger du oplysninger om, hvor ledninger/stik går ind til din grund, kan du bestille disse oplysninger hos os enten ved at sende en e-mail til forsyning@lollandforsyning.dk eller ringe på
tlf. 72 30 11 11.

Søger du derimod efter oplysninger om, hvor ledninger inde på privat grund ligger, skal du enten kontakte Lolland Kommunes byggesagsafdeling eller finde oplysningerne i Lolland Kommunes byggesagsarkiv.

Virksomhed

Skal I som virksomhed grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler foretages via www.ler.dk (bemærk, at vi pr. 28. juni 2023 overgår til LER2).

LER står for LedningsEjerRegistret og indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund. Herudover indeholder LER oplysninger om ledningernes placering. Formålet med LER er at undgå, at ledninger bliver gravet over.

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at søge om ledningsoplysninger via LER, inden de graver.

Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne?

Ledningerne er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering.

Du kan kontakte os for at få oplysninger om normale nedlægningsdybder og nøjagtigheden af målinger.

Hvor skal jeg søge tilladelse?

Hvis du skal grave i forbindelse med et ledningsarbejde ved en kommunevej eller en privat fællesvej, skal du søge om tilladelse hos Lolland Kommune. Du kan søge om tilladelse her: