Nyheder » 24. marts 2021

Lolland Varme varsler takststigning pr. 1. juli 2021

Halmballe i kran

Fjernvarmekunderne i østområdet (Østofte, Nørreballe, Bandholm, Reersnæs og Stokkemarke)
Lolland Varmes kunder i østområdet er blevet fanget i en konflikt imellem REFA-MSK og Maribo Varmeværk samt Sakskøbing Fjernvarme. Den varmeleveringsaftale, som Lolland Varme havde indgået med REFA-MSK, er blevet opsagt, og den igangværende konflikt betyder, at Lolland Varme ikke kan fastholde det prisniveau, som kunderne ellers var stillet i udsigt, da de blev kunder hos Lolland Varme.

Det er en yderst beklagelig situation, at Lolland Varmes kunder nu belastes økonomisk af en konflikt mellem nogle andre parter, og at Lolland Varme ikke har kunnet forhindre det.

Årsagen til prisstigningen for Lolland Varmes kunder er, at Maribo Varmeværk, i modsætning til Sakskøbing Fjernvarme og Lolland Varme, ikke har indgået en fornyet aftale om levering af varme fra REFA-MSK. Dette betyder, at prisen på køb af varme hos REFA-MSK er steget betydeligt for både Sakskøbing Fjernvarme og Lolland Varme.

På baggrund af prisstigningen på køb af varme hos REFA-MSK er Lolland Varme nødsaget til at varsle en betydelig takststigning for kunderne. Prisstigningen vil træde i kraft pr. 1. juli 2021 og gælde året ud. I de nye takster er indregnet meromkostningen for køb af varme fra REFA-MSK, så der ikke opbygges et yderligere underskud i 2021.

Væsentlige prisændringer skal ifølge Varmeforsyningsloven varsles over for varmeaftagerne med et varsel på mindst 3 måneder, hvilket vil ske via udsendelse af direkte information til kunderne.

Varmelovgivningen fastslår, at Lolland Varme øvrige kunder i Søllested og Nakskov ikke må være med til at dække meromkostningerne for østområdet. Derfor påhviler meromkostningerne på grund af varmekonflikten alene vores cirka 600 kunder i østområdet.

For et hus på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh og en afkøling på 30° vil takststigningerne betyde en månedlig prisstigning på 295 kr. inkl. moms.

Lolland Varme har tidligere orienteret om, at den månedlige prisstigning ville ligge på 189 kr. Dette beløb vil desværre ikke kunne dække de forøgede omkostninger for perioden.

Lolland Varmes bestyrelsesformand Henning G. Rasmussen udtaler: ”Lolland Varmes bestyrelse er meget kede af den situation vores kunder er bragt i på grund af konflikten mellem

REFA-MSK på den ene side og Maribo Varmeværk samt Sakskøbing Fjernvarme på den anden side. Takststigningerne er en direkte følge af den verserende varmekonflikt. Vi følger udviklingen i sagen tæt, men vi har desværre ikke nogen handlemuligheder på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen vil appellere til, at varmekonflikten bliver løst hurtigst muligt, så varmepriserne for vores kunder igen kan bringes ned på et fornuftigt niveau. I det øjeblik Maribo Varmeværk igen overgår til at aftage varme fra REFA-MSK, kan varmepriserne igen bringes ned på et fornuftigt niveau for alle varmekunder, der modtager varme fra REFA-MSK.”

Fjernvarmekunderne i Nakskov og Søllested
Lolland Varmes kunder i Nakskov og Søllested varsles samtidig en mindre stigning i transportbidraget pr. 1. juli 2021, som vil betyde en månedlig stigning på ca. 26 kr. inkl. moms for et hus på 130 m³ med et årligt forbrug på 18,1 MWh og en afkøling på 30°.

Denne prisstigning er ikke en udløber af varmekonflikten i østområdet.