Arkiver: Spørgsmål og svar

Hvad betyder tal og symboler på mine fjernaflæste vandmåler?

Lolland Forsyning opsætter forskellige vandmålertyper alt efter behovet i den enkelte installation. Du finder information om de mest anvendte målertyper […]

Læs mere
Hvordan virker fjernvarme?

Læs mere
Hvad gør forsyningen for at udvikle elnettet og dermed fremtidssikre dette, både teknisk, teknologisk og økonomisk?

Forsyningen arbejder på en udviklingsplan for Nakskov Elnet, bl.a. med sektorkobling internt mellem selskaberne såvel som eksterne og industrien. Nakskov […]

Læs mere
Hvad er Nakskov Elnets fremtid?

Nakskov Elnet har en vigtig fremtid ift. den grønne omstilling af samfundet og Nakskov. I fremtiden vil el-forbruget være stigende […]

Læs mere
Hvad betyder det prismæssigt for en standard- elforbruger?

Prisen vil forventeligt, for et årsforbrug i 2023, ligge ca. 1 procent over prisen hos Cerius.

Læs mere
Hvorfor er vi ikke bare en del af et større elnet. Hvad er værdien i at beholde dette lille net?

Værdien findes i lokale arbejdspladser og fleksibilitet ift. at medvirke til driftssikkerhed og løsninger der sætter vores kunder i fokus. […]

Læs mere
Kunne underdækningen ikke have været fordelt ud over en længere periode?

Jo, det kunne den godt, men det er nødvendigt at genoprette en sund likviditet i selskabet inden årets udgang.

Læs mere
Hvorfor er prisstigningen så stor?

Vi har i en længere periode ikke opkrævet nok til at dække de faktiske omkostninger. Det er derfor nødvendigt at […]

Læs mere
Hvordan er tarifferne i Nakskov Elnet i forhold til andre lignede selskaber?

Historisk har Nakskov Elnet ligget under net-tarifferne ift. Cerius. Med de pt. anmeldte priser pr. 1/7-2023 er Nakskov Elnet’s tariffer […]

Læs mere