Artikler i kategorien Kloak

Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Gravearbejdet er godt i gang på Ringvejen, hvor der pt. etableres trykledninger. Gravning af hul til pumpestationen er også startet […]

Læs mere
Har du et sommerhus med vakuumtoilet og har planer om at få fibernet? Så læs her.

Har du et sommerhus med vakuumtoilet og har planer om at få fibernet? Så klik her.

Læs mere
Har du styr på din kloak?

Det er din pligt, som husejer, at vedligeholde din kloak. Dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god idé at tjekke din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem for at se, om den fungerer. Læs mere her

Læs mere
Lolland Spildevand deltager i landsdækkende undersøgelser af covid-19 smitte

Renseanlægget Hunseby Strand er udvalgt til at deltage i et nyt nationalt projekt der i alt omfatter 16 rensningsanlæg og fire pumpestationer.

Læs mere
Renovering af hovedledningen i Havnegade, Rødbyhavn

Renoveringen er foretaget som strømpeforing, hvor en 598 meter lang og 19,5 mm. tyk glasfiberpose/strømpe blev skudt ind i den eksisterende ledning ved hjælp af vandtryk.

Læs mere
Strømpeforing i Havnegade, Rødbyhavn

Lolland Spildevand har for nylig startet renovering af 11 spildevandsbrønde i Havnegade, Rødbyhavn. Til renoveringen blev en nyere metode benyttet, hvor et blødt glasfiberrør føres inde i den eksisterende brønd og hærdes op med uv-lys.

Læs mere
Artikel fra Schneider vedrørende Lolland Spildevand A/S’ IGSS SRO-system

Hvis du interesserer dig for Lolland Spildevands SRO-system, bør du læse denne artikel fra Schneider.

Læs mere
Brug aldrig toilettet som skraldespand

Toilettet er ikke en skraldespand. I denne pjece kan du læse mere om, hvordan du passer bedst på kloakken.

Læs mere
Skybrudsråd, der virker!

Bliver du ramt af skybrud, er her et par gode råd til, hvad du selv kan gøre for at mindske vandskader.

Læs mere