Artikler i kategorien Varme

Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Gravearbejdet er godt i gang på Ringvejen, hvor der pt. etableres trykledninger. Gravning af hul til pumpestationen er også startet […]

Læs mere
Lolland Varme er 100% CO2 neutral

Al varme produceret i Lolland Varme er 100% CO2 neutral vedvarende energi

Læs mere
Lolland Varme bruger ikke gas til fjernvarme

I TV2’s artikel om varmechecken står nævnt, hvilke muligheder man har for at blive modtager af en sådan check https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-08-10-6000-kroner-i-varmecheck-er-udbetalt-til-400000-husstande […]

Læs mere
Uændret serviceniveau for kunder med elektroniske varmemålere!

Lolland Varme A/S er i gang med udskiftning af gamle varmemålere til elektroniske varmemålere. Medio marts 2022 er der udskiftet ca. 72% af målerparken. Resten forventes udskiftet inden udgangen af 2023.

Læs mere
Information til fjernvarmekunderne i område Øst

Lolland Varme har, i tæt samarbejde med REFA-MSK, fundet en løsning på udfordringerne med fremløbstemperaturen til varmeveksleren ved Maribo Varmeværk.

Læs mere
Information til kunderne i Lolland Varmes område øst

Lolland Varmes varmeleverandør, REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S (REFA MSK), har siden slutning af april i år ikke kunnet levere varme til Lolland Varme, fordi Maribo Varmeværk ikke vil give tredjepartsadgang. Læs mere her.

Læs mere
Opdatering pr. 13. juli 2021 af varmesituationen i område øst

Lolland Varme er blevet fanget i en konflikt imellem REFA-MSK og Maribo Varmeværk/Sakskøbing Varmeselskab...

Læs mere
OPDATERET 28.04.2021 – Opfølgning på virtuelt kundemøde den 22. april 2021 for kunderne i Lolland Varmes område Øst

Tak til alle jer, der så med, da Lolland Varme i går holdt et virtuelt kundemøde i samarbejde med Lolland Kommune og REFA-MSK.

Læs mere
Lolland Varme varsler takststigning pr. 1. juli 2021

Fjernvarmekunderne i østområdet (Østofte, Nørreballe, Bandholm, Reersnæs og Stokkemarke) Lolland Varmes kunder i østområdet er blevet fanget i en konflikt imellem REFA-MSK og Maribo Varmeværk samt Sakskøbing Fjernvarme.

Læs mere